Tiết 32: Cấu tạo và chức năng của hoa

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Minh Tươi (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:27' 20-12-2009
Dung lượng: 11.0 MB
Số lượt tải: 108
Số lượt thích: 0 người
CHƯƠNG VI: HOA VÀ SINH SẢN HỮU TÍNH
BÀI 28: CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA HOA
KiỂM TRA BÀI CŨ: SINH SẢN SINH DƯỠNG DO NGƯỜI
Nêu lên sự giống nhau và khác nhau giữa giâm cành và chiết cành.
Đều nhằm mục đích nhân giống cây trồng.
Cắt một đoạn cành cắm xuống đất cho ra rễ, phát triển thành cây mới
Làm cho rễ ra ngay trên cây rồi cắt đem trồng thành cây mới.
(về cách làm)
Khác nhau
Sự giống nhau và khác nhau giữa giâm cành và chiết cành là:
CHƯƠNG VI: HOA VÀ SINH SẢN HỮU TÍNH
Quan sát một số loại hoa: hoa thuộc loại cơ quan nào? Cấu tạo phù hợp với chức năng như thế nào?
MỘT SỐ LOÀI HOA
Hoa bìm bìm
Hoa huệ
MỘT SỐ LOÀI HOA
Hoa lay ơn
Hoa loa kèn
MỘT SỐ LOÀI HOA
Hoa dâm bụt đỏ
Hoa dâm bụt vàng
MỘT SỐ LOÀI HOA
Hoa sim
Hoa mua
MỘT SỐ LOÀI HOA
Hoa cam
Hoa bưởi
MỘT SỐ LOÀI HOA
Hoa hồng đỏ
Hoa hồng vàng
MỘT SỐ LOÀI HOA
Hoa phượng vỹ màu đỏ
Hoa phượng vỹ màu tím
1. Các bộ phận của hoa
-Quan sát cẩn thận một hoa mang đến lớp và hình 28.1
Hãy tìm từng bộ phận của hoa, gọi tên của chúng.
1. Các bộ phận của hoa
Nhị
Cánh hoa
Lá đài
Đế hoa
Cuống hoa
Nhụy
SƠ ĐỒ CẤU TẠO HOA
Hãy tìm từng bộ phận của hoa, gọi tên của chúng.

Chỉ nhị
Bao phấn cắt ngang
Hạt phấn
Lấy một nhị hoa để quan sát, tách một bao phấn. Dầm nhẹ trên tờ giấy, dùng kính lúp để quan sát: Cho biết
Hạt phấn nằm trong bao phấn
Nhị hoa gồm những bộ phận nào? Hạt phấn nằm ở đâu?
CÁC BỘ PHẬN CỦA HOA
 Quan sát nhụy hoa và hình 28.3.
Nhụy gồm những phần nào? Noãn nằm ở đâu?
Nhụy hoa với bầu cắt ngang
Noãn nằm trong bầu
Noãn
Bầu nhụy
Vòi nhụy
Đầu nhụy
CÁC BỘ PHẬN CỦA HOA
1. Các bộ phận của hoa
Các bộ phận chính của hoa: đài, tràng, nhụy và nhị (ngoài ra còn có cuống và đế hoa)
Đài hoa gồm các lá đài.
Tràng hoa gồm các cánh hoa có màu sắc khác nhau tùy loại.
Nhị hoa gồm chỉ nhị và bao phấn chứa các hạt phấn
Nhụy hoa gồm đầu nhụy, vòi nhụy, bầu nhụy. Trong bầu nhụy có chứa noãn.
1. Các bộ phận của hoa
2. Chức năng các bộ phận của hoa
Quan sát hình bên, cho biết chức năng của đài hoa và tràng hoa?
Đài hoa, tràng hoa làm thành bao hoa bảo vệ nhị và nhụy.
1. Các bộ phận của hoa
2. Chức năng các bộ phận của hoa
 Đài hoa, tràng hoa:
-Làm thành bao hoa bảo vệ nhị và nhụy.
Đài hoa và tràng hoa còn có chức năng nào?
Thu hút sâu bọ
1. Các bộ phận của hoa
2. Chức năng các bộ phận của hoa
 Đài hoa, tràng hoa:
-Làm thành bao hoa bảo vệ nhị và nhụy.
-Thu hút sâu bọ
Nhị hoa:

Chỉ nhị
Bao phấn cắt ngang
Hạt phấn
Tìm xem tế bào sinh dục đực nằm ở đâu? Chúng thuộc bộ phận nào của hoa? Chúng có chức năng nào?
-Tế bào sinh dục đực nằm trong hạt phấn;
CÁC CHỨC NĂNG CỦA HOA
-Chúng thuộc bộ phận nhị hoa;

-Chúng có chức năng sinh sản.
1. Các bộ phận của hoa
2. Chức năng các bộ phận của hoa
 Đài hoa, tràng hoa:
-Làm thành bao hoa bảo vệ nhị và nhụy.
-Thu hút sâu bọ
Nhị hoa:
Có nhiều hạt phấn mang tế bào sinh dục đực.
Nhụy hoa:

Tìm xem tế bào sinh dục cái nằm ở đâu? Chúng thuộc bộ phận nào của hoa? Chúng có chức năng nào?
-Tế bào sinh dục cái nằm trong noãn;
Noãn
Bầu nhụy
Vòi nhụy
Đầu nhụy
CÁC CHỨC NĂNG CỦA HOA
-Chúng có chức năng sinh sản.
-Chúng thuộc bộ phận bầu hoa;
1. Các bộ phận của hoa
2. Chức năng các bộ phận của hoa
 Đài hoa, tràng hoa:
-Làm thành bao hoa bảo vệ nhị và nhụy.
-Thu hút sâu bọ
Nhị hoa:
Nhụy hoa:
Có nhiều hạt phấn mang tế bào sinh dục đực.
Có bầu chứa noãn mang tế bào sinh dục cái.
Nhị và nhụy là bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa.
Nhị
Cánh hoa
Lá đài
Đế hoa
Cuống hoa
Nhụy
Chỉ nhị
Bao phấn cắt ngang
Hạt phấn
Noãn
Bầu nhụy
Vòi nhụy
Đầu nhụy
SƠ ĐỒ CẤU TẠO HOA
NHỊ HOA VỚI BAO PHẤN
CẮT NGANG
NHỤY HOA VỚI BẦU CẮT NGANG
Đài hoa
BAO HOA
Tràng hoa
Gồm các lá đài
Gồm các cánh hoa có màu sắc khác nhau tùy loài
Gồm chỉ nhị và bao phấn (chứa hạt phấn)
Gồm đầu nhụy, vòi nhụy, bầu nhụy (chứa noãn)
NHỊ
NHỤY
-Bảo vệ nhị và nhụy
-Thu hút sâu bọ
Mang tế bào sinh dục đực  sinh sản
Mang tế bào sinh dục cái  sinh sản
Hãy kể các bộ phận chính của hoa?
Các bộ phận đó có cấu tạo như thế nào?
Chức năng các bộ phận của hoa?
Hoa bao gồm các bộ phận chính là (chọn câu trả lời đúng nhất):
Đế hoa, cuống hoa, nhị và nhụy
Đài, tràng (cánh hoa), nhị và nhụy.
Đài, tràng, chỉ nhị, nhụy.
Đế hoa, hạt phấn, noãn.
Dặn dò
-Đọc mục “Em có biết”;
-Học bài, trả lời câu hỏi trong SGK;
-Chuẩn bị bài sau: Các loại hoa
Chuẩn bị các loại hoa đơn tính:
Hoa bí đỏ
Hoa mướp
Chuẩn bị các loại hoa đơn tính:
Hoa dưa chuột
Hoa ngô
Chuẩn bị các loại hoa lưỡng tính:
Hoa bưởi
Hoa huệ
Chuẩn bị các loại hoa lưỡng tính:
Hoa bìm bìm
Hoa dâm bụt
Chuẩn bị các loại hoa mọc đơn độc:
Hoa hồng đỏ
Hoa hồng vàng
Chuẩn bị các loại hoa mọc đơn độc:
Hoa súng hồng tím
Hoa súng vàng
Chuẩn bị các loại hoa mọc đơn độc:
Hoa sen hồng
Hoa sen trắng
Chuẩn bị các loại hoa mọc thành cụm:
Hoa cải
Hoa ngâu
Chuẩn bị các loại hoa mọc thành cụm:
Hoa cúc vàng
Hoa cúc trắng
Chuẩn bị các loại hoa mọc thành cụm:
Hoa cúc tím
Hoa cúc trắng
Chuẩn bị các loại hoa mọc thành cụm:
Hoa phong lan
Hoa phong lan
CHÂN THÀNH CÁM ƠN CÁC THẦY CÔ
VÀ CÁC EM HỌC SINH