Xây dựng kế hoạch chủ nhiệm lớp (Cấp THCS)

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Minh Tươi (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:59' 10-08-2011
Dung lượng: 7.2 MB
Số lượt tải: 86
Số lượt thích: 0 người
MODULE:
KI NANG
XY D?NG K? HO?CH CễNG TC CH? NHI?M L?P
Lục
Thị
Cán bộ
Nga
Bồi
Dưỡng
CÔNG TÁC GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP
giáo dục
Hà Nội
TRườNG
B? giáo D?C V DO T?O
V? GD TRUNG H?C - CHUONG TRèNH PHT TRI?N GD TRUNG H?C
KHỞI ĐỘNG
2
Hãy làm quen nhau
KHỞI ĐỘNG
7 nguyên tắc học tập của người lớn
Học tập bằng đa giác quan
Tham gia tích cực
Sử dụng tài liệu có ý nghĩa
Đầu tiên và cuối cùng
Thực hành và củng cố
Phản hồi
Làm mẫu
3
KHỞI ĐỘNG
Xác định nhu cầu học tập
Câu hỏi 1: Ông (Bà) mong muốn học được điều gì từ Module này?
Câu hỏi 2: Ông (Bà) muốn được học theo phương pháp nào?4
KẾT LUẬN 1
1.Nội dung cơ bản của Module:
Một số khái niệm cơ bản: Kế hoạch chủ nhiệm; lập kế hoạch chủ nhiệm.
Cấu trúc nội dung bản Kế hoạch chủ nhiệm.
Cách xây dựng Kế hoạch chủ nhiệm (dựa trên SWOT, 5W, 1H, 5M, 2C) theo loại Kế hoạch công tác năm, tháng, tuần, hoạt động.
2.Phương pháp học tập Module:
HỌC HỎI – GIAO LƯU – CHIA SẺ KINH NGHIỆM
5
Hoạt động 2 – Xác định khái niệm
kế hoạch, lập KH, phân loại kế hoạch
Câu hỏi 3: Trong thực tiễn làm công tác chủ nhiệm lớp, Ông (Bà) đã lập những loại kế hoạch nào?
Câu hỏi 4: Theo Ông (Bà) thực chất của việc lập Kế hoạch chủ nhiệm là gì?
Phiếu học tập số 1
KẾT LUẬN HOẠT ĐỘNG 2
Kế hoạch chủ nhiệm là …(1)… hành động trong …(2)… của lớp chủ nhiệm, nhằm xác định một cách …(3)… Lớp học của chúng ta muốn đi đến đâu và cần phải làm gì, làm như thế nào để đạt được điều đó.

KẾT LUẬN HOẠT ĐỘNG 2
Kế hoạch chủ nhiệm là chương trình hành động trong tương lai của lớp chủ nhiệm, nhằm xác định một cách chính xác Lớp học của chúng ta muốn đi đến đâu và cần phải làm gì, làm như thế nào để đạt được điều đó.

KẾT LUẬN HOẠT ĐỘNG 2
Kế hoạch chủ nhiệm được xây dựng
-Cho 3 năm học gọi là kế hoạch …(4)…
-Cho 1 năm học gọi là kế hoạch …(5) …
Trong kế hoạch năm học có :
Kế hoạch tháng, Kế hoạch tuần.
Kế hoạch mục tiêu hoặc
Kế hoạch chuyên đề
của lớp chủ nhiệm.

KẾT LUẬN HOẠT ĐỘNG 2
Kế hoạch chủ nhiệm được xây dựng
-Cho 3 năm học gọi là kế hoạch chiến lược
-Cho 1 năm học gọi là kế hoạch năm học.
Trong kế hoạch năm học có :
Kế hoạch tháng, Kế hoạch tuần.
Kế hoạch mục tiêu hoặc
Kế hoạch chuyên đề
của lớp chủ nhiệm.

KẾT LUẬN HOẠT ĐỘNG 2
Lập kế hoạch chủ nhiệm là lựa chọn một trong những phương án hành động trong tương lai cho toàn bộ hoặc từng bộ phận trong bộ máy quản lí để đạt được mục tiêu mong đợi trên cơ sở khả năng hiện tại.
Kế hoạch chủ nhiệm lớp ở trường THCS, THPT thường được lập cho khoảng thời gian từ 1 đến 3 (hoặc 4) năm học.
Hoạt động 3– Xây dựng cấu trúc bản Kế hoạch công tác chủ nhiệm
Câu hỏi 5: Từ thực tế công tác giáo viên chủ nhiệm, Ông (Bà) hãy cho biết cấu trúc bản Kế hoạch chủ nhiệm gồm mấy phần? Nội dung của từng phần?
Phiếu học tập số 2

KẾT LUẬN HOẠT ĐỘNG 3
Bao gồm 9 nội dung cơ bản (Mẫu tham khảo)
1. Đặc điểm môi trường lớp học (từ việc phân tích SWOT)
2. Phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu và các danh hiệu phấn đấu (từ việc phân tích 5W + 5M + 2C)
3. Các biện pháp chính (từ việc phân tích mối quan hệ của 1H với 5M)
4.Những chuyên đề đi sâu để rút kinh nghiệm
5.Điều chỉnh kế hoạch
KẾT LUẬN HOẠT ĐỘNG 3
6.Kế hoạch từng tháng (từ tháng 8 năm trước đến tháng 5 năm sau)- (Dự kiến: Nội dung – Phân công – Thời gian)
7. Kế hoạch Sơ kết học kì (học kì I từ tháng 8 năm trước đến tháng 1 năm sau; học kì II từ tháng 2 đến tháng 5)- (Dự kiến: Nội dung – Phân công – Thời gian)
8. Kế hoạch Tổng kết năm học (Dự kiến: Nội dung – Phân công – Thời gian)
9. Kế hoạch hoạt động hè (Dự kiến: Nội dung – Phân công – Thời gian)
Ông (Bà) hãy sắp xếp các câu hỏi phù hợp vào từng Khu vực của SWOT
Hoạt động 4 – Thực hành phân tích môi trường (SWOT)
KẾT LUẬN HOẠT ĐỘNG 4
Strengths - Các điểm mạnh, để duy trì, xây dựng và làm đòn bẩy
Khi phân tích các điểm mạnh thường phải trả lời những câu hỏi sau:
+ Lớp của chúng ta có những điểm mạnh nào?
+ Những thành công của lớp trong năm học vừa qua là gì?
+ Chúng ta đã làm những công việc nào có kết quả mĩ mãn nhất ?
+ ….
KẾT LUẬN HOẠT ĐỘNG 4
Weaknesses - Các điểm yếu, để “bốc thuốc” sửa chữa hoặc tìm cách thoát khỏi điểm yếu
Khi phân tích các điểm yếu thường phải trả lời những câu hỏi sau:
+ Lớp của chúng ta có những điểm yếu nào?
+ Những yếu tố nào dẫn đến thất bại của lớp trong năm học vừa qua?
+ Chúng ta đã làm những công việc nào có kết quả kém nhất ?
+ ….
KẾT LUẬN HOẠT ĐỘNG 4
Opportunites - Các cơ hội, để đánh giá một cách lạc quan, nắm bắt cơ hội
Khi phân tích các cơ hội thường phải trả lời những câu hỏi sau:
+ Chủ trương sắp tới của Nhà nước, Chỉ thị năm học của Bộ; Kế hoạch năm học (Sở, Phòng), ... sẽ đem lại những lợi thế gì cho Trường, cho lớp chúng ta?
+ Sự quan tâm của lãnh đạo địa phương có giúp gì cho nhà trường hay không? công việc nào có kết quả kém nhất ?
+ ….
KẾT LUẬN HOẠT ĐỘNG 4
Threats - Các đe dọa, mối nguy hại, để có kế hoạch ngăn các trở ngại từ bên ngoài
Khi phân tích các mối nguy hại thường phải trả lời những câu hỏi sau:
+ Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới này có ảnh hưởng gì lớn đến lớp học của mình không? (ảnh hưởng của kinh tế toàn cầu => địa phương nơi trường đóng => gia đình học sinh => lớp học)
+ ….
Ông (Bà) hãy sắp xếp đúng các câu phù hợp vào từng khu vực của S– M– A – R– T. Cho ví dụ cụ thể minh họa.
Hoạt động 5 – Xác định mục tiêu
của kế hoạch thông qua việc thực hành
phân tích nguyên tắc SMART)
KẾT LUẬN HOẠT ĐỘNG 5
KẾT LUẬN HOẠT ĐỘNG 5
Ví dụ:
Cuối năm học, lớp có 85% học sinh đạt phong cách học sinh Thủ đô; Không có học sinh nào có hạnh kiểm yếu. Xếp loại các đợt thi đua đạt từ thứ ba toàn trường trở lên,v.v..
KẾT LUẬN HOẠT ĐỘNG 6
* Công thức xác định nội dung công việc = 5 Wh
How ? (như thế nào?) có thể bao gồm các câu hỏi sau:
- Cách thức thực hiện từng công việc như thế nào?
- Tài liệu hướng dẫn thực hiện là tài liệu nào?
- Tiêu chuẩn cần đạt của công việc là gì?
- Nếu cần máy móc, phương tiện thực hiện nhiệm vụ thì cách thức vận hành như thế nào?
KẾT LUẬN HOẠT ĐỘNG 6
* Xác định phương pháp làm việc
KẾT LUẬN HOẠT ĐỘNG 6
* Xác định nguồn lực công việc = 5 M
KẾT LUẬN HOẠT ĐỘNG 6
* Xác định phương pháp Kiểm tra, Kiểm soát
2C
Hoạt động 6 – Xác định nội dung công việc trong tháng hoặc tuần (5W + 1H + 2C + 5M )
Các nhóm hãy thiết kế Kịch bản – Đóng vai – Xây dựng Kế hoạch công việc theo gợi ý cho mỗi nhóm (ở PHT 5).
Trình bày kế hoạch hoạt động trong mỗi tình huống của nhóm.
Kế hoạch thăm hỏi gia đình bạn D vào ngày mai,
Kế hoạch ngày “Hội trại thanh niên với nghề nghiệp”
Kế hoạch chăm sóc nghĩa trang Liệt sỹ


Hoạt động 7 – Tổng kết Module
32
Câu hỏi 6: Khi Ông (Bà) đã tham gia tích cực 6 hoạt động của Module này, Ông (Bà) hãy cho biết những tiện ích và những hạn chế của việc xây dựng kế hoạch theo trải nghiệm và theo cách làm mới?
Câu hỏi 7: Khi về tập huấn ở địa phương Ông (Bà) cho rằng cần phải điều chỉnh những vấn đề gì? (Tài liệu, Phiếu học tập, Phương pháp tập huấn, Cách thức tổ chức,...)

Hoạt động 7 – Tổng kết Module
Để đạt được hiệu quả cao trong công tác chủ nhiệm, GVCN cần phải xây dựng Kế hoạch công tác chủ nhiệm theo kĩ thuật mới.
Có thể bổ sung tài liệu phù hợp và áp dụng tổ chức học tích cực để khóa tập huấn tiếp theo ở địa phương, ở từng cơ sở giáo dục đạt hiệu quả cao.
KẾT LUẬN CHUNG
Để đạt được hiệu quả cao trong công tác , GVCN phải xây dựng KHCN Theo quy trình 6 bước , trong đó đặc biệt quan tâm đến kĩ thuật phân tích SWOT.
Cấu trúc KHCN gồm có 9 nội dung cơ bản có thể coi như Mẫu KHCN bao gồm: KH năm, KH tháng, KH tuần, KHCT mục tiêu, KH công việc,…
KHCN được GVCN xây dựng xong trước ngày 5 tháng 9 hàng năm và trình Hiệu trưởng duyệt trước khi thực thi.
Gieo hoạt động gặt thói quen
Gieo thói quen gặt tính cách
Gieo tính cách gặt số phận
Nhìn thì nhớ
Nghe thì quên
Làm mới hiểu
Tiến sĩ Lục Thị Nga - DĐ: 0904185355- Email:Lucthinga@yahoo.com
Trân trọng cảm ơn
Chúc sức khỏe và thành đạt
LÀM QUEN
Vừa gặp nhau đây ta đã thấy quen quen/ mê mê/ say say/ phê phê/yêu yêu
Thấy quen quen nhưng chưa phải là quen
Cười lên đi, hát lên đi , hát lên đi cho chúng mình quen nhau.